Föreläsningsserien FINLAND 150 ÅR

FINLAND 150 ÅR

Prof. Erik Bonsdorff: ”Östersjöns framtid”

Erik Bonsdorff är professor vid Åbo Akademi , Finlands ledande marinbiolog och årets professor 2017.

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, blev år 2017 tilldelad titeln ”Årets professor” av Professorsförbundet. I motiveringen nämns hans långa akademiska karriär, som också sträcker sig utanför Finlands gränser. Han är en aktiv populariserare av marinbiologisk forskning och en uppskattad handledare.

Visst sjutton är det roligt! säger Erik Bonsdorff om utnämningen och berättar att det finns cirka 2.000 professorer i Finland så sannolikheten att få utnämningen är rätt liten. Nu hoppas han på att ÅA ska bli en central aktör i universitetsnätverket The Seas of Norden. Genom att samla olika forskningsdiscipliner kring de nordiska havsområdena kan nätverket också bli en global aktör av rang.

Erik Bonsdorff är visserligen professor i marinbiologi men det verkliga forskningsobjektet är Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö och Östersjöns tillstånd har länge varit i fokus för Bonsdorffs forskning. Erik Bonsdorff ser på många av problemen ur en  lite annan än en traditionell synvinkel. Bl.a. säger han att övergödningen av Östersjön är ett gårdagsproblem.

Med det menar han att forskarna har tittat på fenomenet och tagit fram resultaten. Det är på basis av de resultaten som poli-tikerna måste fatta beslut. Samtidigt måste marinbiologernas fokus flyttas till klimatför-ändringen och till dess inverkan på Östersjön. Då den fysikaliska omgivningen ändrar markant kan det bli etter värre.

Erik Bonsdorff ser ganska kritiskt på Östersjöns framtid men ser också några ljuspunkter. En av dem är Skarven, denna domedagsfågel som ödelägger de mindre öar som den tar i sin besittning. Varför den kan vara en ljuspunkt i Östersjöns framtid kan du höra torsdagen den 29.11.2018 klockan 17.30 på Klubben. Erik Bonsdorff, med en farfar född och uppvuxen i Tammerfors, deltar då i föreläsningsserien Finland 150 år med en föreläsning om det nog så aktuella ämnet.

Maten serveras EFTER föreläsningen ca kl 19. Om du vill äta vill klubbhövdingen ha besked senast onsdag förmiddag, tfn 044 206 47 03 (helst sms) eller e-post till: klubben@svenskaklubben.eu. Meddela även eventuell diet.

Alla hjärtligt välkomna!

Laddar Karta...

Tid
torsdag 29.11.2018
17:30-23:30

Plats
Svenska Klubben


Lämna ett svar