Höstläger på AitO

HÖSTLÄGER

på AitO-kurs- och lägergård

tisdag 27.9 – torsdag 29.9.2022

  • I priset för hela lägret 120 € ingår mat, logi, program och samvaro. 
  • I dagspriset 30 € ingår mat, program och samvaro. 
  • Lägeravgiften betalas efter lägret.
  • Om du vill medverka i programmet med diktläsning, musik eller något annat skulle det vara trevligt!
  • Anmäl dig senast 15.9 till församlingens sekreterare Tanja Nyström, tel. 040 804 8022, tanja.nystrom@evl.fi eller diakon Kristina Strand-Ketonen, tel. 050 527 2290. Meddela om du har matrestriktioner, andra specialbehov eller undrar om transporten till AitO. 
  • Om du vill ha mera information ta kontakt med Tanja eller Kristina.
  • Adressen till AitO är Kirjoniementie 15, 33680 Tampere

Karta Otillgänglig

Tid
tisdag 27.9.2022.torsdag 29.9.2022
Hela dagen

Plats
AitO-kurs- och lägergård