Kompetenstest för hygienpass

Hygienpasset är ett bevis på kompetens i livsmedelshygien. Passet fås genom att godkännas i ett kompetenstest för hygienpass. Enligt Finlands livsmedelslagstiftning krävs livsmedelspass då man i sitt arbete är i kontakt med livsmedel som inte är paketerade och som lätt förorenas. Hygienpass krävs till exempel då man arbetar i kaféer, restauranger, storkök, snabbmatsrestauranger och matfabriker. Dokument motsvarande hygienpass, som utfärdats i andra länder godkänns inte i Finland.

Hygienpasset bör införskaffas inom högst tre månader från det att arbetet har inletts. I de tre månaderna inberäknas retroaktivt även tidigare anställningar inom vilka hygienpass har krävts. Hygienpasset är i kraft tills vidare enligt den aktuella lagstiftningen. Hygienpass-systemet administreras av livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Mera information: https://hygieniapassi.fi/swedish
Anmälning: https://hygieniapassi.fi/fi/hygieniapassitesti/Tampere

Laddar Karta...

Tid
onsdag 22.11.2017
17:00-18:00

Plats
Wayne's Coffee Hämeenkatu


Lämna ett svar