INHIBERAD – Konserter med De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

OBS !

Både skolkonsert och öppen konsert är inbiberade!

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland är på turné

kommer till Tammerfors, Pyynikkisalen, torsdagen 2 februari 2023.

Kom och lyssna på en gedigen musikalisk upplevelse med studerande och elever från svenskspråkiga musikutbildningar.

Skolkonsert kl. 13:00

Öppen konsert kl. 18:00

Fritt inträde, föranmälan till musikutbildning@dunk.fi krävs dock för att reserva platser.

Information kring musikutbildningar och möjlighet

att ställa frågor till representanterna finns i anslutning till konserterna.

Välkommen!

.

.

Karta Otillgänglig

Tid
torsdag 2.2.2023
13:00-19:00

Plats
Pyynikkisalen