KRISTOFFER JANSSON: ”GIGANTISKA SATSNINGAR I VASA”

Kristoffer Jansson

berättar om Nordic Battery Belt Logistics där en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv tas fram. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

OBS! Föredraget streamas med början kl 19

Middag serveras kl 18.15. Om du vill äta vill klubbhövdingen ha besked senast onsdag förmiddag, tfn 044 206 4703 (helst sms) eller e-post till: klubben@svenskaklubben.eu. Meddela även eventuell diet.

Laddar Karta...

Tid
torsdag 28.10.2021
18:15-23:00

Plats
Svenska Klubben