Miira Holländer och Anna Wilkman illustrerar Rockdonna-projektet

Hitta din musikaliska inspiration med Rock Donna!
Rock Donna är en finlandssvensk musikförening som jobbar för att stärka flickors och kvinnors musikaliska och sociala självförtroenden genom utövande och skapande av musik. Föreningens ansvariga producent Miira Holländer presenterar verksamheten och musikpedagogen Anna Wilkman håller en improvisationsworkshop i röst och rörelse.

Laddar Karta...

Tid
onsdag 15.3.2017
18:00-20:00

Plats
Svenska Hemmet


Lämna ett svar