Svenska Klubbens vårmöte

KALLELSE

Svenska Klubben i Tammerfors r.f.

medlemmar kallas härmed till ordinarie 

VÅRMÖTE

på Svenska Klubben i Tammerfors

Otavalankatu 9

torsdagen den 07.04.2022 klockan 19.00.

På vårmötet 2021 behandlas de ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på vårmötet i vilket bl.a. inbegrips godkännande av årsberättelse och bokslut.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna

Middag serveras i vanlig ordning kl 18.15. Om du vill äta vill klubbhövdingen ha besked se-nast onsdag förmiddag, tfn 044 206 4703 (helst sms) eller e-post till: klubben@svenskaklubben.eu. 

 

Laddar Karta...

Tid
torsdag 7.4.2022
19:00-20:00

Plats
Svenska Klubben