UngRT – Unga regnbågspersoners träff i Tammerfors (13-18 år)

UngRT – Unga regnbågspersoners träff i Tammerfors (13-18 år)

För dig i åldern 13-18 år, som funderar på din sexualla inriktining eller din könsidentitet, eller som bara annars vill komma och diskutera om livsfrågor i en trygg miljö.

Vi håller en stödgrupp för svenskspråkiga unga i utrymmet på Mäntykatu 6, en gång i månaden. På plats finns tre utbildade gruppledare, med kännedom om sexuell mångfald och könsidentitet. Alla får komma som sig själva.

Under träffarna följer vi säkra utrymmets principer. Vi antar inte om någon något, vi kommenterar inte andra, vi låter var och en vara för sig om den vill, vi respekterar andras åsikter, vi kränker inte andra med våra åsikter. Vi är vänliga mot alla. Kom som dig själv, ta med din kompis, även om hen inte är regnbågsperson, om du vill, och om hen vill. Allt som diskuteras i gruppen är med förtroende.

Ansvarig ledare: Tanja (tel 040019456, tanja@transfeminiinit.fi)

Adress till grupputrymmet är Mäntykatu 6, 33200 Tammerfors, ingång via gården.

Välkommen!

Karta Otillgänglig

Tid
måndag 21.11.2022
16:00-18:00

Plats
UngRT