VÄLKOMMEN PÅ DISPUTATION!

Inbjudan

 Fredagen den 4 oktober 2019 kl. 12 läggs min avhandling

Tammerfors som svensk språkö

En etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och val i svenska rum i det inre av Finland

fram till offentlig granskning vid

Svenska samskolan i Tammerfors, Satamakatu 19, festsalen.

 Som opponent fungerar professor Åsa Palviainen från Jyväskylä universitet och som kustos professor Paula Rossi från Uleåborgs universitet.

Avhandlingen har tryckts i begränsad upplaga, men kommer att vara tillgänglig elektroniskt i Uleåborgs universitets digitala arkiv på adressen http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2261-5 från och med

den 24 september 2019.

 Varmt välkommen till disputationen!

 Zea Kingelin-Orrenmaa

Laddar Karta...

Tid
fredag 4.10.2019
12:00-15:30

Plats
Svenska samskolans festsal


Lämna ett svar