Om Tfors.fi

Tfors.fi är en webbsajt som listar alla svenskspråkiga evenemang in Tammerforsregionen.

Sidan upprätthålls av Svenska Klubben och redaktionen utgörs av Lorenz Michael och Ronny Holmqvist.

Kontakta oss med e-post: redaktion@tfors.fi

Tekniskt är sidan förverkligad av Otto Kekäläinen / Seravo Oy. Tekniken utnyttjar förståss finlandsvenska program, som Linux och MariaDB.